Home » blog-o-sklu » Tvarovani skla

Tvarovani-skla

K jedné z nejzákladnějších dovedností všech sklářů rozhodně patří tvarování skla. Avšak samotné tvarování dělíme na několik druhů. Jako první můžeme jmenovat klasické foukání skla. To dělíme dále na ruční a strojní. Při tom ručním se používá sklářská píšťala a sklovina se zde tvaruje za pomoci forem. Strojní foukání se provádí na složitých automatizovaných strojích různých typů. Metodou foukání se vyrábí nejčastěji klasické užitkové sklo. Další metodou je lití, při kterém se žhavá sklovina lije na hladkou litinovou desku licího stroje. Ta je vymezena laťemi, které určují, jak tlusté má být sklo. Po latích následně přejíždí hladící válce, které sklo upravují. Vychlazená tabule skla se nakonec brousí a leští. Válcování je proces, během nějž vytéká sklovina z vanové pece mezi chlazené vodorovné válce, jenž je vyrovnávají a tvarují hladký povrch. Tabule poté prochází chladící pecí a z obou stran se brousí a leští. Díky zavedení této techniky výrazně zlevnilo tabulové sklo. Nejběžnějším způsobem výroby plochého skla je tažení. Z roztavené skloviny se vytahuje nekonečný pás vzhůru dvojicí azbestových válečků. Vychladlý pás se následně řeže na tabule, prokládá papírem a balí. Plavení je moderní technologií, která se používá především při výrobě zrcadlového skla. Vláčný pás skloviny je veden z vanové pece přes lázeň roztaveného cínu. Tímto procesem se dosáhne maximálně hladkého povrchu skla. Následné broušení a leštění již není třeba. Posledním způsobem je lisování, které se využívá hlavně pro výrobu dutého skla. Používá se tvárná sklovina, jenž perfektně vyplní formu. Lisy se používají buď ruční, poloautomatické nebo plně automatické.